FAQs Complain Problems

प्रतिवेदन

संक्षित परिचय

शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकाशन मिति दस्तावेज प्रकार
साउन महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:03 PDF icon आयव्याय साउन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
भदौ महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:04 PDF icon आयव्याय भदौ.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
असोज महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:05 PDF icon आयव्याय असोज.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
कार्तिक महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:05 PDF icon आयव्याय कार्तिक.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
मंसिर महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:06 PDF icon आयव्याय मंसिर.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
पौष महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:06 PDF icon आयव्याय पौष.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
माघ महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:07 PDF icon आयव्याय माघ.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
फाल्गुन महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:11 PDF icon आयव्याय फाल्गुन.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिनाको आय व्यय विवरण ७९-८० 01/28/2024 - 11:12 PDF icon आयव्याय चैत्र.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख ७९-८० 01/28/2024 - 11:13 PDF icon आयव्याय बैशाख.pdf मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु
आवश्यक कागजातहरुः-

. २ प्रति नागरिकता फारम कालोमसी भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम
.सनाखत गर्ने जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तिन पुस्ते नाता खोलिएको)
. जन्म दर्ता , शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता , अस्थायी निस्सा

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. मृतकको नागरिकता
. सूचना दिने सुचकको नागरिकता
. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. दुलाह- दुलहीको नागरिकता
. दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
. माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
.आमाको नागरिकता
.नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता
.सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने
.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप