FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

संक्षित परिचय

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/८१को बजेट वक्तव्य र बजेट

८०/८१ 06/28/2023 - 12:12

आर्थिक बर्ष २०७९/०८०को आय विवरण

७९-८० 06/28/2022 - 09:14 PDF icon anusuchi2 (2).pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा बार्षिक कार्यक्रम

७९-८० 08/18/2021 - 12:32 PDF icon Final Kwholasothar Yojana book 2078 Fot CTP.pdf

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय अनुमान

७७/७८ 06/25/2021 - 08:56 PDF icon budget.pdf

योजना किताव आ.व २०७७/७८

७७/७८ 08/23/2020 - 15:34 PDF icon योजना किताव आ.व २०७७-७८.pdf

बजेट वक्तव्य आ.व २०७७/७८

७७/७८ 08/10/2020 - 10:25 PDF icon बजेट बक्तव्य आ.व. ०७७।०७८.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०७७/७८

७७/७८ 08/10/2020 - 10:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम आ.व. ०७७।७८.pdf

संशोधन दर्ता भइ छलफल पश्चात पारित नीति तथा कार्यक्रम आ.व २०७६/७७

७६/७७ 07/10/2019 - 10:20 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६।०७७ - संशोधित.pdf

पाँचौ गाउँसभामा उपाध्यक्ष ज्यूले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/७७

७६/७७ 07/08/2019 - 16:14 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम २०७६।०७७.pdf

आ.व २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम(गाउँ सभाबाट पारित)

७५/७६ 07/03/2018 - 12:37 PDF icon निति तथा कार्यक्रम ०७५।०७६.pdf

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु
आवश्यक कागजातहरुः-

. २ प्रति नागरिकता फारम कालोमसी भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम
.सनाखत गर्ने जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तिन पुस्ते नाता खोलिएको)
. जन्म दर्ता , शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता , अस्थायी निस्सा

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. मृतकको नागरिकता
. सूचना दिने सुचकको नागरिकता
. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. दुलाह- दुलहीको नागरिकता
. दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
. माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
.आमाको नागरिकता
.नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता
.सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने
.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप