FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

संक्षित परिचय

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्लास्टिक घर निर्माणका लागि सिलवन्दी बोलपत्रको कागजात (SBD Documents)

७७/७८ 03/01/2021 - 11:07 PDF icon Agriculture SBD.pdf

सोलार बत्तिको सामग्री खरिद जडान तथा झो.पु सामग्री खरिदका लागि EGP बोलपत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 02/26/2021 - 13:24

१५ शैया अस्पताल निर्माणकार्यका लागि DPRआव्हान गरिएकोमा संलग्न RFP & ToR को SBD Documents.

७७/७८ 12/17/2020 - 11:44 PDF icon DPR Report SBD.pdf

Sanitary Pads खरिद कार्यका लागि SBD.

७७/७८ 12/07/2020 - 15:45 PDF icon sanitary pads.pdf

IT equipments खरिद कार्यका लागि संलग्न SBD ।।

७७/७८ 12/07/2020 - 15:42 PDF icon quotation of it equipments.pdf

सडक निर्माण तथा स्तरउन्नति कार्यका लागि EGP बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 02/13/2020 - 13:26

पूर्वाधार सेवा कर तथा जडीबुटी निकासी कर उठाउने ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 07/14/2019 - 15:56 PDF icon बोलपत्र सूचना.pdf

झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धिको बोलपत्र सूचना ।।।

७५/७६ 02/13/2019 - 10:37 PDF icon Bid document of Trail Bridge.pdf

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना ।।

७४/७५ 05/11/2018 - 17:14 PDF icon Tender notice.pdf

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु
आवश्यक कागजातहरुः-

. २ प्रति नागरिकता फारम कालोमसी भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम
.सनाखत गर्ने जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तिन पुस्ते नाता खोलिएको)
. जन्म दर्ता , शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता , अस्थायी निस्सा

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. मृतकको नागरिकता
. सूचना दिने सुचकको नागरिकता
. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. दुलाह- दुलहीको नागरिकता
. दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
. माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
.आमाको नागरिकता
.नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता
.सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने
.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप