FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

संक्षित परिचय

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
माधव प्रसाद वाग्ले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao@kwholasotharmun.gov.np 9856046819
आशा कुमारी गुरुङ अधिकृत छैठौं suchanaadhikari@kwholasotharmun.gov.np 9866021735
त्रिलोक चन्द्र गुरुङ स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा health@kwholasotharmun.gov.np
अनिल पौडेल सूचना प्रबिधि अधिकृत ito@kwholasotharmun.gov.np 9869800652
चित्र घले अधिकृत छैठौं योजना शाखा planning@kwholasotharmun.gov.np 9846074601
सन्दीभ गुरुङ रोजगार संयोजक pmep@kwholasotharmun.gov.np 9805831980
श्रीकान्त न्यौपाने कृषि शाखा प्रमुख krishi@kwholasotharmun.gov.np 9846016205
रमेश श्रेष्ठ सव ओभरसियर rameshshrestha1147@gmail.com 9856076777
कबि रानाभाट लेखापाल account@kwholasotharmun.gov.np 9840668413
शेष कुमारी घले कम्प्युटर अपरेटर comp@kwholasotharmun.gov.np 9846358819
प्रकाश शेरचन सव इन्जिनियर ९८४३७४२८६३
शिव कुमार जिरेल सव ओभरसियर 9869814770
स्मृति गुरुङ फिल्ड सहायक ९८६९०८३५५९
कल्पना गुरुङ एम .आई. एस अपरेटर mis@kwholasotharmun.gov.np 9817150321
लोक देवि गुरुङ ना.प्रा.स कृषि शाखा 9869093978
लेखनाथ श्रेष्‍ठ ना.प्रा.स lekhnathstha2020@gmail.com ९८४५९५३७६२
सुसन ताम्राकार सव ओभरसियर tmrcrsusan91@gmail.com 9856067855
करुण विक्रम महत सव इन्जिनियर प्रविधिक karunmahat@gmail.com ९८४६१२३८०५
आशा कुमारी गुरुङ सूचना अधिकारी suchanaadhikari@kwholasotharmun.gov.np 9866352600

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- नेपाली नागरिता प्रमाणपत्र तथा अन्य सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सिफारिस दस्तुर रु
आवश्यक कागजातहरुः-

. २ प्रति नागरिकता फारम कालोमसी भरि दुवै कान देखिने फोटो टास गरेको फारम
.सनाखत गर्ने जाने व्यक्तिको नागरिकता ( तिन पुस्ते नाता खोलिएको)
. जन्म दर्ता , शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता , अस्थायी निस्सा

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. मृतकको नागरिकता
. सूचना दिने सुचकको नागरिकता
. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

. दुलाह- दुलहीको नागरिकता
. दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता
. माईति तर्फ बाबु: आमाको नागरिकता ( दुलाह- दुलही दुवै कार्यालयमा उपथित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएमा सूचकले सूचना दिएको दिनमा नै
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिकाधिकारी - वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क त्येसपछि नियामानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

.सम्बन्धित बच्चाको बाबुको नागरिकता
.आमाको नागरिकता
.नियामानुसार सूचना दिने व्यतीको नागरिता
.सूचना दिने व्यती येकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यती हुनुपर्ने
.अस्पतालमा जन्म भएको भए अस्पतालको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिक,दलित जेष्ठ नागरिकको हकमा आगामी तोकिएको समयमा पास हुनुपर्ने उमेर पुग्ने चौमासिक र अन्यको हकमा सोहि आ.व को निबेदन पेश गरे पश्चात चौमासिक सो को लागि सामाजिक सुरक्षा समितिको बैठबाट पास हुनुपर्ने
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ अनुरुप